Visie & missie

De visie van KindKoers is dat elk kind uniek is en zich in een veilige omgeving ontspannen en op zijn eigen tempo moet kunnen ontwikkelen. Voor elk kind moet er een plek zijn waar hij of zij zich thuis voelt en gestimuleerd wordt om zich goed te ontwikkelen.

Wij zijn ons ervan bewust dat ouders hun kostbaarste bezit voor een (groot) deel van de dag aan ons toevertrouwen en dat wij daarom de grote verantwoordelijkheid hebben om hier goed voor te zorgen. Daarom vinden wij het belangrijk dat er bij ons respect, geborgenheid en warmte is. Persoonlijk contact met ouders vinden wij heel belangrijk, omdat samenwerking tussen opvoeding en ouders van groot belang is voor een goede ontwikkeling van het kind.

De missie van KindKoers

De missie van KindKoers is om te zorgen voor deze warme, huiselijke sfeer voor de kinderen die aan ons zijn toevertrouwd. En voor voldoende uitdaging om hun ontwikkeling te stimuleren. Hierdoor bieden we ouders de mogelijkheid om werk en ouderschap met een gerust gevoel te combineren. Wij willen een plek bieden waar kinderen tot hun recht komen en waar er wordt ingespeeld op hun ontwikkelingsfase. Een plek waar ze zichzelf kunnen zijn en datgene mee krijgen wat zij nodig hebben om te functioneren in de maatschappij. Op deze manier willen wij iets betekenen voor de omgeving.

Waarborgen van de missie en visie

Wij waarborgen onze missie en visie doordat wij werken met een klein en hecht team. Ons personeel is goed op elkaar ingespeeld en de kinderen krijgen weinig verschillende gezichten te zien. Dit biedt hen de voorspelbaarheid en veiligheid die zij nodig hebben voor een goede ontwikkeling.

Ook het persoonlijk contact met ouders is een enorme kracht van onze kleinschaligheid. Ons personeel kent de ouders en kinderen goed en weet dus snel wat er speelt met ieder kind.

Daarnaast werken wij met een VVE programma en verschillende methodes om alle kinderen op een goede manier te benaderen en te stimuleren in hun ontwikkeling. Zo bieden wij uitdaging en kwaliteit.