Openingstijden en -dagen


Openingstijden KDV & peuterspeelzaal

Dagelijks is ons kinderdagverblijf geopend vanaf 07.30 uur tot 18.30 uur. In overleg kan er ook al eerder opvang geboden worden, vanaf 7.00 uur. Ook halve dagopvang en peuteropvang in de ochtend (net als bij een peuterspeelzaal) op ons kinderdagverblijf plaats.

De opvang kan, eveneens in overleg, ook tot 20.00 uur open blijven.  Er kan dan wel alleen minimaal voor een heel uur extra opvang betaald worden en de groep kan alleen later open blijven als dit voor meerdere kinderen wordt aangevraagd.

Openingstijden BSO tijdens school- & vakantieweken

Tijdens de schoolweken is de BSO open vanaf het moment dat de kinderen uit school worden opgehaald tot 18.30 uur. De BSO is tijdens vakantieweken op dezelfde tijden open als het kinderdagverblijf. 

De pedagogisch medewerkers stellen het op prijs als alle kinderen in de vakantie (op de BSO) of op het KDV rond 09.30 uur binnen zijn, zodat zij met het dagprogramma kunnen gaan beginnen. Halen is mogelijk vanaf 16.00 uur, maar mag ook eerder mits u dit van tevoren aan ons doorgeeft. Dit in verband met eventuele uitstapjes of wandelingen.

Wanneer is KindKoers gesloten?

Wij zijn het hele jaar open (maandag – vrijdag) met uitzondering van nationale feestdagen, de dag na Hemelvaart (10-5-2024) en de dag vóór Eerste Kerstdag (22-12-2023 en 24-12-2024). Op deze dagen heeft het personeel altijd een studiedag. Op Oudejaarsdag sluiten wij altijd om 16.00 uur. Op 5 december sluiten wij om 17.00 uur. Deze dagen kunnen helaas niet geruild worden.

De schoolvakantie data voor 2023- 2024 zijn:

Herfstvakantie : maandag 23-10-2023 t/m vrijdag 27-10-2023
Kerstvakantie : maandag 25-12-2023 t/m vrijdag 06-01-2024
Voorjaarsvakantie : maandag 19-02-2024 t/m vrijdag 23-02-2024
Pasen : maandag 1-04-2024
Meivakantie : maandag 29-04-2024 t/m vrijdag 10-05-2024
Hemelvaart : donderdag 9-05-2024
Pinksteren : maandag 20-05-2024
Zomervakantie : maandag 22-07-2024 t/m vrijdag 30-09-2024

Ouders die gebruik maken van het Peuterarrangement kunnen bovenstaande vakantiedata aanhouden als sluitingsperiode.