Openingstijden en -dagen


Openingstijden KDV & peuterspeelzaal

Dagelijks is ons kinderdagverblijf geopend vanaf 07.30 uur tot 18.30 uur. In overleg kan er ook al eerder opvang geboden worden, vanaf 6.45 uur. Ook halve dagopvang en peuteropvang in de ochtend (net als bij een peuterspeelzaal) vinden in de baby- en peutergroep op ons kinderdagverblijf plaats.

De opvang kan, eveneens in overleg, ook tot 20.00 uur open blijven.  Er kan dan wel alleen minimaal voor een heel uur extra opvang betaald worden en de groep kan alleen later open blijven als dit voor meerdere kinderen wordt aangevraagd.

Openingstijden BSO tijdens school- & vakantieweken

Tijdens de schoolweken is de BSO open vanaf het moment dat de kinderen uit school worden opgehaald tot 18.30 uur. De BSO is tijdens vakantieweken op dezelfde tijden open als het kinderdagverblijf. 

De pedagogisch medewerkers stellen het op prijs als alle kinderen in de vakantie (op de BSO) of op het KDV rond 09.30 uur binnen zijn, zodat zij met het dagprogramma kunnen gaan beginnen. Halen is mogelijk vanaf 16.00 uur, maar mag ook eerder mits u dit van tevoren aan ons doorgeeft. Dit in verband met uitstapjes, wandelingen of slaapjes.

Wanneer is KindKoers gesloten?

Wij zijn het hele jaar open (maandag – vrijdag) met uitzondering van nationale feestdagen, de dag na Hemelvaart (27-5-2022) en de dag vóór Eerste Kerstdag (23-12-2022). Op deze dagen heeft het personeel altijd een studiedag. Op Oudejaarsdag sluiten wij altijd om 16.00 uur. Op 5 december sluiten wij om 17.00 uur. Deze dagen kunnen helaas niet geruild worden.

De schoolvakantie data voor 2022- 2023 zijn:

Voorjaarsvakantie : maandag 21-02-2022 t/m vrijdag 25-02-2022
Pasen : maandag 17-04-2022
Meivakantie : maandag 25-04-2022 t/m vrijdag 06-05-2022
Hemelvaart : donderdag 26-05-2022 
Pinksteren : maandag 06-06-2022
Zomervakantie : maandag 18-07-2022 t/m vrijdag 22-08-2022
Herfstvakantie : maandag 15-10-2022 t/m vrijdag 23-10-2022
Kerstvakantie : maandag 26-12-2022 t/m vrijdag 06-01-2023

Ouders die gebruik maken van de peuterspeelzaalopvang van 08.30 tot 11.30 uur tijdens schoolweken kunnen bovenstaande vakantiedata aanhouden als sluitingsperiode, maar kunnen uiteraard gebruik maken van flexibele opvang (a.u.b. aanvragen zoals omschreven op de pagina “Contact & Inschrijven“).