Onze werkwijze

Om onze visie en missie te waarborgen vinden wij het belangrijk om een goed beleid te voeren dat niet alleen voldoet aan de wettelijke eisen maar waaraan wij ook onze eigen visie en doelstellingen toevoegen. De wettelijke eisen zijn immers minimaal. KindKoers wil deze waarborgen maar daarnaast nog meer doen om de kwaliteit van onze opvang en andere projecten te verhogen.

Het beleid moet onze visie en missie waarborgen op belangrijke punten zoals: veiligheid en gezondheid, pedagogisch en professioneel verantwoord handelen, goede personeelszorg en het op de juiste wijze informeren van en samenwerken met ouders en andere betrokkenen. Momenteel is KindKoers het beleid aan het evalueren en vernieuwen.

Beleid van KindKoers B.V.

KindKoers werkt volgens het Pedagogische Beleids en veiligheid en gezondheidsbeleid. Ook is er een aparte locatie werkplan voor het KDV en de BSO. Behalve aan de pedagogische praktijk wordt er ook aandacht besteed aan een goede financiële bedrijfsvoering, een gezond personeelsbeleid en de samenwerking met ketenpartners en externe diensten. Hierdoor blijft onze kinderopvang organisatie op alle gebieden gezond, wat de zorg voor uw kind direct of indirect ten goede komt. Elk jaar worden al onze beleidsstukken geëvalueerd om na te gaan of de theorie nog steeds overeenkomt met de praktijk en of er verbeteringen of veranderingen nodig zijn om de kwaliteit te kunnen blijven waarborgen.

Huiselijke sfeer & betrokken professionals

Om bovenstaande zaken op een goede manier vorm te geven zorgen onze pedagogisch medewerkers allereerst voor een huiselijke sfeer op alle groepen en grote betrokkenheid bij u en uw kind. Uw kind wordt dagelijks een afwisselend en inspirerend dagprogramma aangeboden gericht op zijn of haar ontwikkelingsvraag. We bieden een duidelijke dag structuur aan die voor de kinderen vertrouwd, herkenbaar en veilig is.

De begeleiding van de kinderen vindt plaats door ervaren en enthousiaste professionals met minimaal een MBO-SPW niveau 3 of 4 opleiding. Onze pedagogisch medewerkers worden continu getoetst op hun kennisniveau en op veilig werken. Er wordt elk jaar aandacht besteed aan bijscholing.

Samenwerking & oudergesprekken

Om de samenwerking met ouders en het op juiste wijze informeren van ouders te waarborgen zetten wij alle belangrijke informatie op deze website. Mist u nog iets of is er iets onduidelijk? Laat het ons weten!

Om u individueel goed te informeren over uw kind houden wij op gezette tijden oudergesprekken en delen wij onze zorgen als ons iets opvalt aan uw kind. Als u zelf een gesprek met een van de pedagogisch medewerkers wilt, dan kunt u dit altijd aanvragen bij de leidinggevende.

Onze opvang op een rij:

 • Professionele en gediplomeerde groepsleiding
 • Op leeftijd van kinderen afgestemde groepsruimtes
 • Ontwikkeling wordt geobserveerd en gestimuleerd
 • Opvoedings- en ontwikkelingsadviezen aan ouders
 • Kleinschalige opvang, grote bekendheid met kinderen en ouders
 • Vast personeel
 • Dagritme gericht op het individuele kind
 • Voorbereidend op de basisschool

Onze uitgangspunten op een rij:

 • Elk kind is uniek en kan zichzelf volledig ontplooien en ontwikkelen: Bij KindKoers vinden wij het belangrijk dat kinderen op hun eigen manier en tempo kunnen groeien. Door de omgeving en de activiteiten die wij bieden, wordt de cognitieve, lichamelijke, sociale en emotionele ontwikkeling van het kind bewust gestimuleerd. Tegelijk werken wij kind volgend en zullen wij kinderen stimuleren op het moment dat zij daaraan toe zijn.
 • Respect, zelfvertrouwen en eigenwaarde: Door kinderen op een positieve manier te stimuleren en aan te sluiten bij hun belevingswereld, wil KindKoers bijdragen aan de eigenwaarde en het zelfvertrouwen van het kind. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid versus vertrouwen en veiligheid. We zoeken het evenwicht tussen vertrouwen en veiligheid aan de ene kant en het aangaan van uitdaging aan de andere kant. Veiligheid en geborgenheid bieden de basis voor (zelf)vertrouwen. Uitdagingen vormen de basis voor zelfstandigheid.
 • Deskundigheid: De pedagogische medewerkers van KindKoers staan  u graag bij met advies en/of antwoorden op opvoedkundige vragen. Daarnaast brengen we u waar nodig in contact met de juiste instanties voor opvoedings- en ontwikkelingsondersteuning. KindKoers voert een actief kwaliteitsbeleid en voldoet aan alle richtlijnen en eisen van de overheid ten aanzien van de groepsgrootte, accommodatie, beroepskwalificatie van het personeel, pedagogische beleidsplan, veiligheid en gezondheid. KindKoers staat geregistreerd bij de gemeente Aalsmeer en wordt regelmatig door de GGD geïnspecteerd. Elk jaar worden er cursussen gevolgd door het personeel.
 • Veiligheid: Bij KindKoers staat veiligheid hoog in het vaandel. Om deze reden heeft KindKoers een gezondheids- en veiligheidsbeleid opgesteld en worden er elk jaar risico-inventarisaties gemaakt. Hieruit volgen actiepunten die KindKoers uitvoert om de veiligheid te waarborgen.

Door de seizoenen heen zijn er leuke activiteiten afgestemd op de omgeving van onze opvanglocaties. Dit zijn zowel binnen- als buitenactiviteiten. Individuele- en groepsactiviteiten dragen bij aan de ontwikkeling en plezier van uw kind.

Regelmatig zorgen wij voor sport- en spelactiviteiten waaraan kinderen kunnen deelnemen. Dit stimuleert hun vermogen tot samenwerken, hun doorzettingsvermogen, hun motoriek en denkvermogen.

Voorbereidende 3+ activiteiten

Op ons kinderdagverblijf bereiden wij kinderen voor op de basisschool door te zorgen voor 3+ activiteiten. Door allerlei taalspellen en spellen die de sociale vaardigheden stimuleren die nodig zijn voor de basisschool, bereiden wij peuters spelenderwijs op het basisonderwijs voor.

De invloed van natuur & groen

Ook vinden wij natuur een belangrijke component in het opvoeden van kinderen. Natuur is altijd spannend, anders en nieuw. Uit onderzoek blijkt dat met name heel jonge kinderen die veel in de natuur zijn, zich beter kunnen concentreren, minder stress hebben en minder vaak ziek zijn.

Natuurbeleving draagt ook bij aan specifieke ontwikkelingsgebieden zoals de ontwikkeling van de motoriek en het denkvermogen, het gebruiken van de zintuigen en een goede sociale ontwikkeling (samenwerken, doorzettingsvermogen, zelfvertrouwen). Ook doet de natuur een beroep op de morele ontwikkeling: respect voor de omgeving, planten en dieren.

Ouders kiezen tegenwoordig vaak de kinderopvang uit op hoe vaak de kinderen daar buiten spelen en in hoeverre natuur en duurzaamheid een rol spelen. Wij spelen elke dag buiten met de kinderen. Ook als het regent. We hebben voor alle kinderen regenlaarsjes staan die zij aantrekken als ze naar buiten gaan en het regent. Maar we gaan ook vaak op stap de natuur in. We zoeken bijvoorbeeld takjes of blaadjes waar we mee gaan knutselen. Ook een bezoekje aan de kinderboerderij staat met grote regelmaat op het programma.

Groene locatie de Dreef

Onze kinderopvang aan de Dreef bevind zich op de mooie groene locatie waar we 1400m2 buitenspeelruimte kunnen benutten. Daar kan er optimaal genoten worden van het naastgelegen Hornmeer-park, de voetbalvelden, het zwembad, de sporthal en de midgetgolf.