Peuter arrangement (PA)

KindKoers mag ouders zonder KOT PA plaats aanbieden. Jaarlijks vind een overleg/aanvraag/aanbod plaats: 

  • Om duidelijk te maken hoe KindKoers PA aanbiedt aan kinderen. 
    • 8 uur per week (twee ochtenden) 
    • Leeftijd van 2,5 tot 4 jaar 
  • Hoe wij activiteiten aanbieden aan kinderen met PA 
    • Wij werken met het Vroege Voorschools Educatie (VVE)programma Uk&Puk. Waarbij elke maand er een nieuw thema is. We vragen ook betrokkenheid van de ouders en wij verzorgen een overdracht richting de basisschool. 

PA kan geraadpleegd worden door medewerkers van KindKoers, ouders, de gemeente i.v.m. het verlenen van subsidie en uiteraard door andere belangstellenden. Op de wettelijke kaders van voorschoolse educatie, de kaders die de gemeente Aalsmeer in het bijzonder heeft vastgesteld voor PA aanbieders en de visie van KindKoers hoe PA in de praktijk wordt uitgevoerd. 

Omdat PA een onderdeel dient te zijn van het pedagogisch beleidsplan en vindbaar moet zijn op de website, is dit stuk in het algemeen pedagogisch beleidsplan toegevoegd:

Peuter arrangement