Opvang voor uw peuter

Bent u op zoek naar opvang voor uw peuter? Kom dan naar de enige kleinschalige kinderopvang in Aalsmeer!

 • Elke dag vaste, lieve en ervaren leidsters;
 • Leuke 3+ activiteiten om uw peuter voor te bereiden op school;
 • Leuke uitstapjes in de buurt;
 • Kwaliteit door het werken met methodes zoals Uk & Puk voor de ontwikkeling;
 • Een betrokken en huiselijke sfeer met veel aandacht voor u en uw kind!

Onze ervaren peuterleidsters zetten zich met hart en ziel in voor de kinderen. Wij hebben een leuke buitenspeelruimte met een zandbak, glijbaantje en schommel. Door uitstapjes in de natuur en door het werken met activiteiten volgens een thema, vergroten we stap voor stap de leefwereld van uw peuter en werken we gericht aan de ontwikkeling op een ontspannen manier.

Eerst even wennen…

De eerste keer naar ons kinderdagverblijf in Aalsmeer is leuk, maar vaak ook spannend. Wij vinden het daarom belangrijk om wat extra aandacht aan deze periode te schenken. Met een rustige opstart periode kunnen kinderen en ouders wennen aan de pedagogisch medewerkers, de groep en de andere kinderen. Hoe de wenperiode is opgebouwd, staat omschreven in ons wenbeleid: wenbeleid KindKoers 01-07-2017 versie 1

Hoe verloopt een dag op onze peutergroep?

De peutergroep houdt het onderstaande dagschema aan. Voor kleine kinderen geeft een vast ritme duidelijkheid en veiligheid. Belangrijke voorwaarden voor een goede ontwikkeling.

07.30 – 09.30 uur De kinderen worden gebracht en mogen vrij spelen
09.30 – 10.00 uur Fruit eten en water/kinderthee drinken. Daarna worden de kinderen verschoond.
10.00 – 11.30 uur Activiteiten volgens het Uk & Puk of vakantie thema.
11.30 – 12.30 uur Lunchen en weer een verschoonronde.
12.30-14:30 uur Slapen of rustig spelen (afhankelijk van leeftijd en eigen ritme).
13.30 – 14.30 uur Activiteitgericht werken voor de peuters die wakker zijn.
14.30-15:00 uur Verschonen en wat drinken met een crackertje.
15.00-16:30 uur Lekker buiten spelen en nog een verschoonronde.
16.30 – 18.30 uur De kinderen worden opgehaald.
   

Bij het brengen en halen nemen wij voldoende tijd voor de overdracht zodat we weten wat er thuis en op de opvang speelt en ook u als ouder leren kennen. Voor elk kind houden wij een individueel dagboekje bij. De peuterleidsters schrijven wekelijks over de belevenissen van het kind en over de belangrijke stappen die het kind gezet heeft in zijn of haar ontwikkeling. Elk jaar observeren wij alle kinderen en delen onze bevindingen met u in een tien minuten gesprek.

Activiteiten en VVE programma Uk & Puk

Bij KindKoers wordt groot belang gehecht aan de sociale en motorische ontwikkelingen van uw kind. Wij organiseren daarom activiteiten aan de hand van thema’s van het VVE programma Uk & Puk. Wat is Uk & Puk?

 • Een voorschools educatie programma;
 • Stimuleert de ontwikkeling van kinderen op elk gebied: sociaal, emotioneel, motorisch, de rekenontwikkeling en de taalontwikkeling;
 • Elke vier (school)weken activiteiten volgens een nieuw thema;
 • Met suggesties voor activiteiten thuis om ook daar aan te sluiten bij de ontwikkeling van het kind (deze vindt u in de hal van ons KDV).

Tijdens vakanties werken we met thema’s zoals herfst, lente, Sinterklaas en Kerst. De activiteiten vanuit Uk & Puk op de peutergroep zijn gericht op alle aspecten van de ontwikkeling. Denk hierbij aan:

 • Motorische activiteiten zoals dansen, kruipen, springen, kleuren, knutselen, buiten spelen;
 • Voorlezen en zingen;
 • Spelletjes waarbij kleuren en vormen worden benoemd;
 • Spelletjes waarbij de rekenontwikkeling wordt gestimuleerd en begrippen worden aangeleerd zoals klein, groot, meer, minder, hoger, lager;
 • Activiteiten waarbij de taalontwikkeling wordt gestimuleerd en de woordenschat wordt vergroot.

Ons kinderdagverblijf bestaat uit één groep. Kinderen van verschillende leeftijden leren van elkaar. Door het met elkaar te ontdekken leren kinderen rekening te houden met elkaar. Deze situatie lijkt op de thuissituatie.

 Goed om te weten

 • KindKoers geeft uw kinderen gezonde voeding, zoals bruin brood, zuivel, gezond broodbeleg, vers fruit en groente (zoals komkommer en snoeptomaat);
 • Kinderen kunnen op elk moment van de dag gebracht en gehaald worden. I.v.m. activiteiten en uitstapjes is het echter prettig voor ons als de kinderen voor 9.30 uur binnen zijn en als ze niet tijdens de lunch (11.30-12.30) worden opgehaald;
 • Het is fijn voor peuters als ze een knuffeltje of speeltje van thuis meenemen dat vertrouwd is voor ze. Ook reservekleding is fijn i.v.m. ongelukjes. Het meenemen van persoonlijke spulletjes is wel op eigen risico. Kinderopvang KindKoers is niet aansprakelijk als er iets kwijt raakt of kapot gaat tijdens het spelen, wat natuurlijk altijd kan gebeuren.

Enthousiast geworden?