Oudercommissie

Als u eenmaal kinderopvang afneemt bij ons dan kunt u ervoor kiezen om deel te nemen aan de oudercommissie. Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouderbureau. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang.

Word lid van de oudercommissie

Wij vinden het belangrijk dat u als ouder betrokken bent bij de opvang van uw kind(eren). Uw kinderen brengen immers een groot deel van de week door bij onze kinderopvang. KindKoers neemt daarmee deel aan de opvoeding. Door uw betrokkenheid kunnen we ons blijven verbeteren en een goede kwaliteit opvang aanbieden.

Wat doet de oudercommissie?

Als lid van de oudercommissie:

  • overlegt u eens per jaar met de directie/leidinggevenden over tarieven en beleid;
  • adviseert u gevraagd en ongevraagd de directie;
  • bevordert u de communicatie met ouders en medewerkers;
  • onderhoud u contacten met andere ouders;
  • bevordert u de betrokkenheid van ouders bij onze opvang, bijvoorbeeld door ouderavonden, themabijeenkomsten en activiteiten mee te helpen organiseren.

Adviesrecht

In de wet is vastgelegd dat de oudercommissie adviesrecht heeft ten aanzien van de kinderopvang. Het gaat dan om de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, het pedagogisch beleidsplan, voedingsaangelegenheden, veiligheid en gezondheid, beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten, klachtenregeling en dienstenaanbod.

Wat levert de oudercommissie u op?

Door lid te worden van de oudercommissie:

  • heeft u invloed op het op onze kinderopvang gevoerde beleid;
  • werkt u mee aan de kwaliteit van de opvang van uw kind(eren) én;
  • doet u ook nog eens leuke contacten op met andere ouders.

Lijkt het u wat om lid te worden van de oudercommissie of wilt u graag meer informatie? Neem dan vooral contact op via de contactgegevens op deze website. Hieronder staat het reglement van de oudercommissie:

Reglement OC KindKoers naar model Brancheorganisatie Kinderopvang BOinK en MOgroep