Puk is gevallen!

Het nieuwe thema van Uk&Puk is: Hatsjoe! Bij dit thema is Puk ziek. Vandaag is Puk gevalen door de harde wind… waar heeft Puk pijn? We plakken er een pleister op en geven hem een kus, dan gaat het vast snel over!