Ontstaansgeschiedenis KindKoers

KindKoers foto homepageKindKoers heette vroeger KieKeBoe, al jarenlang een begrip als kinderopvang in Aalsmeer. KieKeBoe heeft van de GGD de code groen voor excellent kinderdagverblijf ontvangen. Op 2 januari 2017 werd KieKeBoe overgenomen door Safina Könst en werd het waarborgen van deze excellente kwaliteit doorgezet. Sinds mei 2017 is de naam gewijzigd en is KindKoers een feit!

De naam KindKoers staat voor het feit dat wij een duidelijke koers van ontwikkeling en kwaliteit willen varen met de kinderen. Naast het bieden van kwalitatief hoogstaande kinderopvang in Aalsmeer, wil KindKoers daarnaast een verschil maken voor alle jeugd in deze omgeving. Net zoals een schip op zee mee beweegt met de golven en de wind, wil KindKoers mee bewegen met de ontwikkelingen en problemen die zich voor kunnen doen onder de jeugd en hiervoor oplossingen bieden. Samenwerking met ouders, gemeente, hulpverlening en andere betrokkenen vindt KindKoers hierin cruciaal.

KindKoers loopt vooruit op de ontwikkelingen binnen de branche. Zo moet er volgens het wetsvoorstel Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) een pedagogisch beleidsmedewerker aanwezig zijn om voortdurend het beleid bij te schaven en te implementeren. KindKoers heeft reeds een orthopedagoog ingehuurd om het beleid voortdurend inhoudelijk te verbeteren, te toetsen en te implementeren. Op deze manier is KindKoers nu al bezig met de kwaliteitsslag die de regering wil maken. Ook voor eventuele nieuwe projecten die KindKoers op wil zetten, vormt de door KindKoers ingehuurde orthopedagoog het beleid en ziet erop toe dat dit ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd op de werkvloer. Dit toezicht is door de kleinschaligheid van KindKoers goed gewaarborgd.

Op de pagina “over ons” kunt u meer lezen over wie wij zijn en waar we voor staan.