Buitenschoolse opvang

Voor algemene informatie over onze werkwijze kunt u kijken op de pagina “onze werkwijze” en voor informatie over inschrijving op ons kinderdagverblijf of op de peuterspeelzaal kunt u kijken op de pagina’s contact en inschrijven. Onder de categorie “Ouderinformatie” vindt u nuttige informatie over betalingen, ruildagen, etc. De informatie op deze pagina gaat specifiek over ons kinderdagverblijf en onze peuterspeelzaal.

Babygroep peutergroep

De babygroep en de peutergroep

Op ons kinderdagverblijf in Aalsmeer bevindt zich een babygroep en een peutergroep. Daarnaast vindt op dezelfde locatie onze peuterspeelzaal plaats, waarbij de peuters van de peuterspeelzaal worden opgevangen in dezelfde groep als de peuters van ons kinderdagverblijf. Zij volgen het dagprogramma dan ook met hen mee tot zij worden opgehaald.

De peuterspeelzaalopvang wordt geboden tussen 8.30-11.30 uur. De kinderdagopvang wordt geboden tussen 7.30-18.30 uur. In overleg kan uw kind al eerder door ons worden opgevangen, vanaf 6.45 uur.

Variërend aantal kinderen per groep

Afhankelijk van de leeftijdsopbouw varieert het aantal kinderen dat per dag in een groep opgevangen wordt. Voor de pedagogisch medewerker-kind ratio en groepsgrootte in de stamgroepen hanteren wij de beleidsregels uit de Wet Kinderopvang. Daarnaast speelt voor de maximale groepsgrootte ook de beschikbare ruimte een rol.

U kunt hier meer over lezen in ons algemeen pedagogisch beleidsplan en in onze locatiewerkplannen, die te downloaden zijn onder de categorie “Documenten”.

Wij halen de kinderen uit school met onze eigen BSO auto, lopend of met de taxi van Met & Co. Er gaat altijd een pedagogisch medewerker mee in de taxi. Het vervoer van school naar de BSO kost u helemaal niks, alleen voor ouders die flexibele opvang afnemen (zie inschrijven) kost deze service €4,- per keer per kind.

Ophalen van alle scholen in Aalsmeer en Kudelstraat

In principe halen wij de kinderen van alle scholen in Aalsmeer en Kudelstaart.  Wij bedienen zoveel scholen, omdat veel ouders hun kind bij onze BSO willen plaatsen. De belangrijkste reden is onze locatie, midden in het groen en met veel mogelijkheden qua sport en spel.

De scholen waarvan wij op dit moment kinderen halen zijn in Aalsmeer: Samen Een, de Wegwijzer, de Brug, de Zuidooster, de Oosteinder. In Kudelstaart zijn het op dit moment de Antoniusschool en OBS Kudelstaart. Wij houden ons aan de vervoersafspraken die wij met elkaar hebben gemaakt en vergewissen ons ervan dat de kinderen veilig worden vervoerd.

 

De meeste scholen zijn gestopt met het schoolzwemmen. Om deze dienst voor ouders op te vangen, begeleidt onze BSO de kinderen naar zwemles voor het behalen van het diploma A, B en/of C, gedurende de BSO-uren.

Deelnemen aan de zwemles

Deelnemen aan de zwemles is mogelijk voor kinderen met een BSO-contract op de lesdag. Wij zwemmen met de kinderen bij zwembad de Waterlelie. Dit is elke donderdag van 17.15 uur tot 18.00 uur. Wij brengen het groepje zwemkinderen om 17.00 uur weg en we halen ze om 18.00 uur weer op. Dit doen wij alleen  tijdens de schoolweken en niet tijdens de schoolvakantieweken.

Kinderen die op andere tijden of andere dagen zwemmen kunnen wij helaas niet naar het zwembad brengen en ophalen. Houdt hier dus rekening mee als u uw kind opgeeft voor de zwemlessen! 

  • Voor vragen kunt u terecht bij de leidinggevende van de BSO locatie.
  • Opgeven voor de zwemlessen doet u bij de Waterlelie zelf. Vergeet niet te melden dat uw kind via BSO KindKoers zwemt.
  • Betalingen en vragen rondom de zwemlessen of vorderingen van uw kind doet u ook bij het zwembad zelf.
  • Als het zwembad de zwemtijden gaat wijzigen dan zullen wij deze nieuwe tijden volgen. Wij hebben hier geen zeggenschap over.

Nadat de kinderen uit school komen, eten en drinken ze wat. Daarna overleggen we met elkaar wat er die middag gaat gebeuren. De kinderen hebben bij ons veel medezeggenschap.

Buiten spelenActief, sportief & groen

Onze BSO in Aalsmeer  is een groene en sportieve BSO. Dit wil zeggen dat wij veel buiten spelen en sporten en vaak uitstapjes hebben in de nabije omgeving. Ook het park en de sporthal zijn plekken waar wij veel gezien worden. Wij bieden in principe elke dag een ander programma aan. Er is uiteraard ook veel ruimte voor vrij spel. Kinderen mogen zelf bedenken wat zij doen als zij uit school komen. Het is namelijk hun eigen vrije tijd.

Elke donderdag zwemmen wij met een groepje kinderen. De tijden van de zwemlessen worden door het zwembad aan ons doorgegeven en wij houden ons aan die tijden. Wij zwemmen alleen met de kinderen tijdens de schoolweken en niet tijdens de vakantieweken. Tijdens de schoolweken brengen en halen wij de kinderen. Daarnaast werken we samen met externe bedrijven die bij ons workshops willen doen. Het kan hierbij gaan om een dansworkshop, een creatieve workshop, een voetbalworkshop, etc.