VVE

Momenteel biedt KindKoers al veel 3+ activiteiten aan peuters aan en wordt er gewerkt met de methode Uk&Puk. KindKoers biedt geen officiële plaatsen aan kinderen met een VVE indicatie aan, maar in de praktijk wordt er dus al wel veel met VVE gedaan.

Toekomst van VVE plaatsen bij KindKoers

KindKoers is aan het onderzoeken of er in de toekomst wel officiële VVE plaatsen kunnen worden aangeboden. Het is bewezen dat voor- en vroegschoolse educatie alleen werkt als dit op de juiste manier wordt aangeboden met goed geschoold personeel.

KindKoers is nu al bezig met de voorbereidingen hiervan en de orthopedagoog die KindKoers heeft ingehuurd speelt een grote rol bij het opzetten van het beleid hiervoor. Zo wordt het VVE beleid van KindKoers naar een wetenschappelijker niveau getild.