Overige ontwikkelingen

Op dit moment is KindKoers voornamelijk bezig met het inventariseren van de behoeften die leven in de gemeente Aalsmeer op het gebied van de jeugd. KindKoers wil iets bieden waar behoefte aan is, maar wat nog niet bestaat. Zo sluiten wij aan bij overige hulpverlening. Samenwerking vindt KindKoers hierin uitermate belangrijk.

Samenwerking hulpverleners

Een veel gehoorde klacht is dat hulpverleners onderling niet communiceren. Dit komt de ontwikkeling van het kind dat geholpen moet worden niet ten goede. De orthopedagoge die KindKoers heeft ingehuurd om het beleid voor de kinderopvang en voor nieuwe projecten vorm te geven, zal in dit beleid aandacht besteden aan de communicatie met andere hulpverleners. Op die manier zal KindKoers in nieuwe projecten de samenwerking opzoeken met anderen, waardoor het kind of de jongere beter geholpen wordt.

Nieuwe BSO groep voor de jonge kinderen

Omdat veel ouders het prettig vinden als hun kind rustig kan wennen aan een nieuwe omgeving, is KindKoers voornemens een nieuwe BSO groep op te starten aan de Meervalstraat, op de bovenverdieping. Op deze groep zullen voornamelijk 4 tot 6 jarigen worden geplaatst.

Peuters kunnen vanaf de peutergroep gemakkelijk een kijkje komen nemen, en er wordt met de nieuwe groep vaak een uitstapje gemaakt naar de Dreef. Op deze manier worden de jonge kinderen voorbereid op de overgang naar de Dreef locatie, waar ze naar doorstromen als ze wat ouder worden.

KindKoers houdt u op de hoogte over de voortgang van de exploitatie van de groep. Als u vragen heeft of u bent geïnteresseerd in het plaatsen van uw kind op deze groep, stel deze dan gerust aan de directeur, Safina Könst. Zij kan u meer over de groep vertellen.