Inschrijven

KindKoers Aalsmeer biedt momenteel de volgende vormen van kinderopvang aan:

  • Dagopvang (kinderdagverblijf)
  • Peuteropvang (peuterspeelzaal, op dezelfde locatie als het kinderdagverblijf)
  • Buitenschoolse opvang
  • Flexibele opvang

Om u in te schrijven voor één van deze opvangvormen, kunt u onder “Documenten” alle inschrijfformulieren voor de desbetreffende opvangsoort downloaden, invullen, scannen en naar ons mailen, of per post naar ons opsturen (naar ons postadres). Als de inschrijving akkoord wordt bevonden staat uw kind ingeschreven vanaf het moment dat het formulier bij ons binnen is. Als er nog niet genoeg plek is op de dagen waarop u opvang wil afnemen wordt uw kind eerst nog op een wachtlijst geplaatst.

Stappen ter bevestiging van inschrijving

U ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging van uw inschrijving. Wanneer u het inschrijfformulier heeft teruggestuurd, zullen wij het inschrijfgeld automatisch incasseren. Na ontvangst van het inschrijfgeld ontvangt u een bericht van inschrijving en wordt uw kind op de wachtlijst geplaatst of wordt er, indien er gelijk voldoende plek is, een plaatsingsovereenkomst getekend waarna uw kind gelijk terecht kan op één van onze groepen. Restitutie van inschrijfgelden is helaas niet mogelijk.

Leeftijd inschrijving & doorstroom BSO

U kunt uw kind laten inschrijven vanaf het moment dat u 12 weken zwanger bent. Met de leeftijd van 6 weken kan uw kind geplaatst worden op onze dagopvang. Voor de BSO van KindKoers kunnen kinderen zich inschrijven vanaf de leeftijd van 2.5 jaar.

Kinderen die doorstromen naar onze BSO krijgen voorrang op plaatsing van kinderen die zich van buitenaf aanmelden. Op sommige dagen is de opvangvraag erg groot, dus schrijf uw kind tijdig in voor de BSO, zodat we rekening kunnen houden met zijn of haar komst. Kinderen stromen vanuit het kinderdagverblijf gratis door naar de BSO. Kinderen die van buitenaf aangemeld worden, betalen € 15,- inschrijfgeld.