Logopedie

Meestal verloopt de taal- en spraakontwikkeling bij kinderen vanzelf. Soms kunnen er echter stagnaties of belemmeringen optreden in deze ontwikkeling. Een logopedist kan met oefeningen dan vaak uitkomst geven en de ontwikkeling in de goede richting bijsturen. Voor kinderen van 0-4 jaar werkt KindKoers samen met Karin Adema, die als logopedist is verbonden aan logopedie Hoofddorp. Vraag bij de assistent leidinggevende van het KDV naar de contactgegevens van Karin en naar de mogelijkheden voor het maken van een afspraak.