Meldcode

Als Kinderopvang zijn wij verplicht gebruik te maken van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Deze is opgesteld door de branche organisatie Kinderopvang en door ons ondertekend voor gebruik. Als wij een vermoeden hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling zullen wij de stappen van de meldcode op correcte wijze doorlopen. In de meldcode kunt u lezen wat deze stappen zijn: