Locatie werkplannen

Een locatie werkplan is een document dat speciaal toegespitst is op een bepaalde groep of locatie van de opvang. Hierin staat hoe het algemeen pedagogisch beleid in de praktijk wordt uitgewerkt. Ook staat er allerlei praktische informatie in die specifiek van belang is voor die groep. Op deze pagina vindt u per locatie het locatiewerkplan. De locatiewerkplannen worden momenteel geüpdated en zullen zo snel mogelijk online komen te staan (naar verwachting uiterlijk begin augustus). Tot die tijd kunt u de belangrijkste beleidszaken in het algemeen pedagogisch beleidsplan lezen en voor praktische vragen kunt u terecht bij de assistent leidinggevende van de KDV en/of BSO locatie.