Klachtenregeling

Dagelijks doen wij ons uiterste best om uw kinderen naar volledige tevredenheid op te vangen. Mocht er onverhoopt toch iets voorvallen waar u geen goed gevoel bij heeft dan horen wij dit graag van u! Wij staan open voor vragen en suggesties van u als ouder en zullen te allen tijde proberen deze zo goed mogelijk te behandelen of toe te passen.

Mocht uw ontevredenheid verder gaan en komt u daarbij tot het indienen van een klacht dan staan wij garant voor een correcte afwikkeling hiervan en geven u middels een klachtenprocedure twee mogelijkheden om uw klacht in te dienen. Te weten: een interne en een externe route: Intern houdt in dat u uw klacht binnen onze kinderopvang indient en wij deze klacht samen met u proberen op te lossen. Extern betekent dat u met de klacht direct of na de interne regeling een externe instantie benadert.

Op 9 november 2015 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Branche kinderopvang geïnformeerd over de verplichting om per 1 januari 2016 aangesloten te zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan tevens verbonden is het Klachtenloket Kinderopvang. Onze kinderopvang heeft zich per 1 januari 2016 laten registreren bij de Geschillencommissie:
Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Telefoonnummer: 070-3105310.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website van de Geschillencommissie: www.degeschillencommisie.nl.

Op deze pagina kunt u het volgende downloaden m.b.t. de klachtenregeling: