GGD Rapporten

Elk kinderdagverblijf krijgt jaarlijks een inspectie van de GGD. De GGD controleert of een kinderdagverblijf de wet kinderopvang naleeft. Na een inspectie wordt er een rapport gemaakt. Op deze pagina treft u de jaarlijkse rapporten aan.

De GGD inspecteert de volgende domeinen:

1. Kinderopvang conform de Wet Kinderopvang
2. Ouders
3. Personeel
4. Veiligheid en gezondheid
5. Accommodatie en inrichting
6. Groepsgrootte en beroepskracht-kindratio
7. Pedagogisch beleid

Elk domein heeft een eigen lijstje aandachtspunten. Deze zijn ontleend aan de eisen die vastliggen in de Wet Kinderopvang. Bij elk domein staan de onderzochte punten en de uitkomst. Aan het einde van het rapport kan de vestiging een reactie geven op de inspectie.

Op deze pagina kunt u de volgende rapporten downloaden: