Algemeen pedagogisch beleid & veiligheids- en gezondheidsbeleid

In dit plan staat op welke wijze wij pedagogisch gezien willen handelen. Dit komt voort uit onze missie en visie. Er staat in wat wij belangrijk vinden in de omgang met de kinderen en op welke waarden wij onze opvang baseren. Verder worden er allerlei pedagogisch inhoudelijke en praktische zaken uitgelegd.

    • Pedagogisch inhoudelijk leggen wij bijvoorbeeld uit hoe wij werken aan de opvoedingsdoelen die wettelijk gesteld zijn. En hoe wij de relatie tussen de pedagogisch medewerker en het kind willen vormgeven. Of wat ons wenbeleid is en waarom we bepaalde activiteiten belangrijk vinden.

        • Praktisch gezien leggen wij bijvoorbeeld uit hoe we ervoor zorgen dat er altijd genoeg beroepskrachten op de groep staan. Of wat we doen als een kind ziek is, en hoe u dagen kunt ruilen of extra opvang dagen kunt aanvragen. Een deel van deze informatie kunt u ook op de pagina’s van deze website vinden. In ons algemeen pedagogisch beleidsplan vindt u echter alles wat belangrijk is in één oogopslag terug. Hieronder kunt u ons algemeen pedagogisch beleidsplan downloaden. Daarnaast kunt u tevens ons veiligheids- en gezondheidsbeleid downloaden, waarin staat omschreven hoe wij de opvang van uw kind veilig en gezond houden:

algemeen pedagogisch beleidsplan KindKoers 01-01-2018 versie 3

veiligheids- en gezondheidsbeleid KindKoers 01-08-2018 versie 3

NB: vanaf januari 2019 wijzigen er een aantal belangrijke zaken voor de kinderopvang branche. Ons algemeen pedagogisch beleidsplan en de uitvoering van het beleid zullen te zijner tijd worden aangepast, zodat wij blijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.